Η επιλογή αυτή θα δημιουργήσει μια άδεια χρήσης 30-ημερών της έκδοσης Pro για 3 ξεχωριστές θέσεις εργασίας.